COR 70 CC16 RPT

,

COR 70 CC16 RPT

Finestres i portes amb frontisses.

Sistema frontisses de 70 mm amb perfils, juntes, ferratges i poliamides propis que obliguen el fabricant a usar-los conjuntament. A més, amplia les possibilitats estètiques amb ajunquillats a engonal o testa. Per garantir els més alts estàndards de qualitat en la fabricació i instal·lació de la finestra, aquesta sèrie només pot ser comercialitzada pels membres de la Xarxa d’Instal·ladors Oficials de CORTIZO.

Possibilitats
– Ferramenta oculta
– Accessibilitat

Dades tècniques

– Envidrament
Max. 58 mm
Mín. 15 mm

– Possibilitats obertura

Interior:
Practicable
Oscil·lobatent
Plegable
Oscil paral·lela
Abatible

Exterior:
Practicable
Projectant lliscant

– Seccions
Marc 70 mm
Fulla 75/80 mm

– Espessor perfileria
Finestra 1,5 mm
Porta 1,7 mm

– Longitud vareta poliamida
35 mm

– Dimensions màximes fulla
Ample (L) 1600 mm
Alt (H) 2800 mm

– Pes màxim / fulla
150 Kg

– Possibilitats estètiques
Fulla: recta o aixamfranada / Jonquillo: recte, corb o aixamfranat

Consultar pes i dimensions màximes segons tipologia

– Acabats
Possibilitat bicolor
Lacat colors (RAL, clapejats i rugosos)
Lacat imitació fusta
Lacat antibacterià
Anoditzat

Desplaça cap amunt